Батьки – вихователі та прийомні батьки зобов’язані

  • – захищати права та інтереси дітей, бути їхніми представниками в установах та організаціях;
  • – створити належні умови для всебічного гармонійного розвитку дітей;
  • – піклуватися про здоров’я, фізичний, психічний та моральний розвиток, навчання дітей, готувати їх до праці, готувати їх до самостійного життя;
  • – забезпечувати проведення двічі на рік медичного обстеження дітей лікарями-спеціалістами та виконувати їх рекомендації;
  • – забезпечити здобуття дітьми освіти, стежити за навчанням, розвитком дітей у навчально-виховних закладах, підтримувати зв’язки з учителями та вихователями;
  • – займатися розвитком здібностей дітей, у тому числі залучати їх до занять у позашкільних навчальних закладах;- не перешкоджати спілкуванню з її рідними батьками, поверненню дитини у разі поновлення їх у батьківських правах, звільнення з місць позбавлення волі та в інших випадках, якщо це не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду;
  • – співпрацювати зі службою у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, залучати спеціалістів до вирішення проблемних питань;
  • – повідомляти вказані вище служби у разі виникнення несприятливих умов для утримання, виховання та навчання дітей. 

Батьки – вихователі та прийомні батьки виконують свої обов’язки стосовно дітей до досягнення ними до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації – до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.  

Чи мають діти, влаштовані у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу , право на спілкування з біологічними батьками? При влаштуванні дітей у прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу сімейних правовідносин не виникає.

Прийомні діти та діти-вихованці мають право підтримувати особисті контакти з біологічними батьками та іншими родичами, якщо таке спілкування не суперечить інтересам дитини і не заборонено рішенням суду. Форми таких стосунків визначаються органами опіки та піклування на підставі аналізу існуючих взаємин і причин, через які дитина втратила батьківську опіку, за погодженням із прийомними батьками чи батьками – вихователями та за участю центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Чи втрачають діти – сироти та/або діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, пільги і державні гарантії, які передбачені законодавством  

Діти, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сімях, не втрачають статусу дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. За прийомними дітьми та вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування    (п. 4 Положення  про прийомну сім’ю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 565; п. 8 Положення  про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 564).

У випадку, якщо за дитиною закріплено майно та житло, воно зберігається до досягнення нею повноліття, відповідальність за його збереження покладається на органи опіки та піклування за місцем знаходження майна. За дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсії, інші виплати, які перераховуються на їхні особисті рахунки. За прийомними дітьми та дітьми – вихованцями залишаються всі пільги, встановлені законодавством для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.