Основні Завдання

Які основні завдання патронатних вихователів?

 1. забезпечення догляду, виховання, збереження життя та здоров’я дитини в період її перебування в патронатній сім’ї;
 2. соціально-педагогічна підтримка та сприяння медичній, психологічній і соціальній реабілітації дитини;
 3. створення умов для підтримки контактів дитини з її біологічними батьками, родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди життю і здоров’ю дитини;
 4. підготовка дитини до повернення в біологічну сім’ю чи влаштування в іншу форму сімейного виховання.

Які права патронатних вихователів?

 1. брати участь в розробці договору про влаштування дитини у свою сім’ю;
 2. отримувати інформацію про стан здоров’я, психічний та фізичний розвиток дитини, яка влаштовується у сім’ю;
 3. визначати форми і методи виховання і розвитку дитини в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
 4. отримувати допомогу та консультації щодо догляду, виховання, розвитку дитини;
 5. на супервізію та професійну підтримку;
 6. представляти інтереси дитини у відповідних установах та організаціях в межах повноважень, визначених договором про влаштування дитини;
 7. звертатися до відповідних органів щодо вирішення питань, пов’язаних із забезпечення прав дитини, функціонування сім’ї;
 8. відмовити у влаштуванні в свою сім’ю дитини старше 14 років або у разі, якщо влаштування дитини може негативно вплинути на задоволення потреб інших дітей, в т.ч. власних;
 9. відпочивати у місці й у період оздоровлення влаштованих і біологічних дітей;
 10. отримувати пільги передбачені чинним законодавством.

Які обов’язки патронатних вихователів?

 1. нести персональну відповідальність за життя та збереження здоров’я дитини, тимчасово влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, її фізичний та психічний стан;
 2. дотримуватися конфіденційності інформації про дитину та її батьків, що може завдати шкоди дитині та її сім’ї;
 3. дотримуватися вимог договору про влаштування дитини.