Визначення поняття «соціальне супроводження»

Особливістю функціонування прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу є наявність державної соціальної підтримки, що реалізується у формі соціального супроводження.

Соціальне супроводження здійснюється стосовно дітей, які перебувають на вихованні у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу. Соціальне  супроводження  прийомних  сімей  та   дитячих будинків сімейного типу це робота, що передбачає здійснення фахівцем  (або  групою  фахівців)  центру соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді заходів,  спрямованих на забезпечення належних умов функціонування прийомної сім’ї,  дитячого будинку сімейного типу, зокрема надання соціальних послуг.  

До вирішення проблем сім’ї в ході здійснення соціального супроводження  можуть залучатися за їх згодою спеціалісти з різних сфер  діяльності,  які  є  працівниками  служб  у  справах  дітей, відділів  охорони здоров’я, освіти, праці та соціального захисту населення, інших підприємств, установ, організацій тощо (лікарі, юристи, психологи та ін.)  Об’єктами соціального супроводження є:  прийомні діти;  діти – вихованці дитячого будинку сімейного типу; прийомні батьки;  батьки-вихователі; рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів; інші особи (члени сім’ї), які спільно проживають з прийомними батьками, батьками-вихователями. 

Які завдання вирішуються у ході соціального супроводження 

Основними     змістовними     складовими     соціального супроводження є:

  • створення та  підтримка  позитивного соціально-психологічного клімату в сім’ї;
  • адаптація дитини в нових умовах;
  • підтримка контактів дитини з її біологічними родичами;
  • підготовка дитини  до  виходу  з  прийомної  сім’ї,  дитячого будинку сімейного типу, в тому числі і до самостійного життя.